Építésziroda

A VÖRÖS ARCHITECT építész, belsőépítész alkotó műhely, építésziroda Vörös Balázs építész vezetésével jött létre a Preflex 2008 mérnöki Kft. részeként.
Építészirodánk Budán, a XII. kerület Evetke utcában található.

Tevékenységünk az építészeti tervezés teljes palettáját felöleli a feladat léptékétől függetlenül, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a megbízói igények és az adottságok maximális összehangolására. A feltételekre elengedhetetlen sarokpontokként tekintünk, melyek segítségünkre vannak a tervezési irány kijelölésében, a személyre és adott helyzetre szabott válaszok megtalálásában és a megbízóinkkal folytatott egyeztetések során az építészeti karakter kialakításában.

Munkánkat a műhely jellegű, makettekkel, számítógépes modellezéssel végzett koncepcióalkotástól a tervkészítésen át a művezetésekig összeszokott és tapasztalt társtervezői csapat segíti, mind műszaki (statika, csomóponti tervezés, épület gépészet, elektromosság, kertészet, stb.), mind esztétikai (kerámia, textil, üveg tervezés, stb.) oldalon. Előnyben részesítjük az energiatudatos, passzív építészeti és épületgépészeti megoldásokat, fontos szempontként kezelve a fenntarthatóságot, gazdaságosságot.

Megbízásaink mellett sikerrel veszünk részt tervpályázatokon, ahol tágabb tér nyílik kísérletezésre, szokványostól eltérő megoldások kipróbálására. Megmérettetéseink eredménye építészeti eszköztárunk szerves részévé válik, elősegítve folyamatos szakmai felkészültségünket.

ÉPÍTÉSZ IRODÁNK TEVÉKENYSÉGEI:

építészeti tervezés, belsőépítészeti tervezés, építészeti generáltervezés az összes szakági tervező koordinálásával, tervezői művezetés, lakás belsőépítészeti átalakítása, műszaki felügyelet, épületfelmérés, pályázati támogatásokhoz tanulmányterv készítés, megvalósíthatósági tanulmányok, döntés előkészítési vizsgálatok elkészítése, jogszabályi környezet tisztázása, előzetes hatósági egyeztetések lefolytatása, vázlatterv készítés, építési engedélyezési terv készítés, építési engedélyezési eljárás lefolytatása, tender terv készítés, kiviteli terv készítés, részletterv készítés, fit out tervek készítése, nyaraló tervezés, családi ház tervezés, lakóépület tervezés, közösségi épület tervezés, társasház tervezés, középület tervezés, tetőtér beépítés tervezés, borászat tervezés, szálloda tervezés, felújítások-, műemléki rekonstrukciók-, átalakítások-, bővítések tervezése, irodaház tervezés, tájépítészeti tervezés, ipari épület és létesítmény tervezés, költségvetés készítés, 3D modellezés, makett készítés, látványterv készítés, bútortervek készítése, tárgytervezés, tanácsadás, tartószerkezeti tervezés, épületenergetikai számítás készítése, energetikai tanusítvány készítés, épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, tűzvédelmi tervezés, akusztikai tervezés, technológiai tervezés, kivitelezők pályáztatása és értékelése

ÉPÍTÉSZ IRODÁNK FILOZÓFIÁJA:

Az építészeti tervezés sajátossága, hogy egyszerre kell foglalkozni emberközeli, szellemi tartalmakkal és az anyaggal. Egy gondolat tervvé válása, majd fizikai létrejötte során számos fázis követi egymást, melyek kapcsán új információkkal egészül ki a kezdeti elképzelés. Ez a folyamat egyrészt fejlődés, ahogy a kezdeti kép artikulálódik, egyre konkrétabbá, élesebbé, végül valósággá válik, ugyanakkor állandó törekvés, visszacsatolások sorozata is, hogy a megfoghatatlan, még papírra nem vetett lényeg megmaradjon, ne változzon. Az építészeti gondolkodásnak ez a kettős természete szükséges ahhoz, hogy személyre és adott helyzetre, helyre szabott végeredmény szülessen.

„Ez a mérhetetlen és a mérhető kérdése. A természet, a fizikai természet mérhető.

Az érzelmekre és álmokra nincs mérce, nincsen nyelvünk, és mindenki álma egyszeri.

Minden alkotás a természet törvényeinek engedelmeskedik. Az ember mindig nagyobb, mint a műve, mert törekvése soha sem fejezhető ki tökéletesen. Ahhoz, hogy a zenében vagy építészetben ki tudja fejezni magát, szüksége van a kompozíció vagy a tervrajz mérhető eszközére. Az első vonás a papíron már annak a mércéje, amit nem lehet tökéletesen kifejezni...

Fordulj az érzelmekhez és hagyd a gondolkodást. Az érzelemben van a lélek. A gondolkodás a rend érzése és jelenléte. A rendnek – minden létezés forrásának – azonban nincs külön létezése. A rend szót választom a tudás helyett, mivel a személyes tudás túl kevés ahhoz, hogy a gondolkodást elvontan kifejezze. Ez az akarat a lélekben lakozik…

...A megvalósulás gondolkodás és érzés egybeolvadása a szellem és a lélek legszorosabb összhangjában, ez a forrása annak, amivé egy dolog lenni szeretne.

Ez a forma kezdete.”

Louis Kahn, Forma és terv